Úřední deska - dokumenty 2019
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 26. 6. 2019
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2019 - Prodloužení pachtovní smlouvy
OÚ České Meziříčí - Závěrečný účet obce za rok 2018
OÚ České Meziříčí - Organizační řád ke schválení
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška
OÚ České Meziříčí - Výsledky voleb do EP konaných 24. -. 25. 5. 2019
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Oznámení o době a místu konání voleb
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Pozvánka pro členy OVK
Královéhradecká provozní - výsledná kalkulace - vodné, stočné
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování členů OVK
OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "knihovník/knihovnice"
Finanční úřad pro KHK - veř.vyhláška - info k dani z nemovitostí
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Zajištění pověřeného pracovníka
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování zapisovatelů
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 1
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 2
DSO Region Novoměstsko - Závěrečný účet
OÚ České Meziříčí - Rozpočet Základní školy na rok 2019
OÚ České Meziříčí - Rozpočet Mateřské školy na rok 2019
OÚ České Meziříčí - Volby do EP - stanovení min. počtu členů OVK
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
MěÚ Dobruška - Veřejná vyhláška - územní plán
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 13. 3. 2019
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Obec
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Základní škola
OÚČeské Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Mateřská škola
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2019 - prodej části pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2019 - prodej pozemku
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
Měú Pečky - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí HPS čj. PEC/204/2019
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 2. 2019
Finanční úřad pro KHK - Mimořádné rozšíření úředních hodin
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení
OÚ České Meziříčí - Výroční zpráva za rok 2018 podle § 18 zák. 106/1999 Sb.
OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "technik obce"
MěÚ Dobruška - Veř.vyhl. - OOP-přechodná úprava provozu
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení