Úřední deska - dokumenty 2019
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
1 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové provizorium na rok 2020
2 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 9
3 OÚ České Meziříčí - OZV č. 4/2019 - systém nakládání s odpady
4 OÚ České Meziříčí - OZV č. 3/2019 - místní poplatek za veř. prostranství
5 OÚ České Meziříčí - OZV č. 2/2019 - místní poplatek ze psů
6 OÚ České Meziříčí - OZV č. 1/2019 - místní poplatek za odpad
7 Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy
8 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška
9 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 8
10 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 11. 12. 2019
11 Svoz bioodpadu v zimních měsících
12 DSO - Návrh rozpočtu na rok 2020
13 Plán zimní údržby místních komunikací 2019/2020
14 OÚ České Meziříčí - Řád veřejného pohřebiště
15 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
16 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 7
17 Spisový a skartační řád
18 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 10. 10. 2019
19 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 10/2019 - prodej pozemku
20 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 9/2019 - prodej pozemku
21 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 8/2019 - prodej pozemku
22 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 7/2019 - prodej pozemků
23 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 6/2019 - prodej pozemku
24 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 6
25 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
26 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
27 E-vyhláška - elektronická aukce nemovitých věcí
28 Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy
29 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - místní úprava provozu
30 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 4. 9. 2019
31 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 7. 8. 2019
32 MěÚ Dobruška - Návrh OOP - místní úprava provozu
33 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 5
34 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 4
35 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 3
36 MěÚ Dobruška - Upozornění vodoprávního úřadu - nízké průtoky ve vodních tocích
37 OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "účetní obce"
38 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška
39 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 26. 6. 2019
40 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2019 - Prodloužení pachtovní smlouvy
41 OÚ České Meziříčí - Závěrečný účet obce za rok 2018
42 OÚ České Meziříčí - Organizační řád ke schválení
43 Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška
44 OÚ České Meziříčí - Výsledky voleb do EP konaných 24. -. 25. 5. 2019
45 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
46 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Oznámení o době a místu konání voleb
47 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Pozvánka pro členy OVK
48 Královéhradecká provozní - výsledná kalkulace - vodné, stočné
49 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování členů OVK
50 OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "knihovník/knihovnice"
51 Finanční úřad pro KHK - veř.vyhláška - info k dani z nemovitostí
52 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Zajištění pověřeného pracovníka
53 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - Jmenování zapisovatelů
54 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - informace o počtu a sídle volebních okrsků
55 Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy
56 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 1
57 OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 2
58 DSO Region Novoměstsko - Závěrečný účet
59 OÚ České Meziříčí - Rozpočet Základní školy na rok 2019
60 OÚ České Meziříčí - Rozpočet Mateřské školy na rok 2019
61 OÚ České Meziříčí - Volby do EP - stanovení min. počtu členů OVK
62 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
63 MěÚ Dobruška - Veřejná vyhláška - územní plán
64 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
65 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 13. 3. 2019
66 OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Obec
67 OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Základní škola
68 OÚČeské Meziříčí - Návrh rozpočtu 2019 - Mateřská škola
69 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2019 - prodej části pozemku
70 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2019 - prodej pozemku
71 MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
72 Měú Pečky - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí HPS čj. PEC/204/2019
73 OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 2. 2019
74 Finanční úřad pro KHK - Mimořádné rozšíření úředních hodin
75 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení
76 OÚ České Meziříčí - Výroční zpráva za rok 2018 podle § 18 zák. 106/1999 Sb.
77 OÚ České Meziříčí - Výběrové řízení na pozici "technik obce"
78 MěÚ Dobruška - Veř.vyhl. - OOP-přechodná úprava provozu
79 OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2019 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení