Úřední deska - dokumenty 2011
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
MěÚ Opočno-úz.rozh.o um.stavby-domovní ČOV - p.Vaněček
Ministerstvo životního prostředí-protipovodňová ochrana
Pozemkový fond ČR-Veř.nabídka pozemků k prodeji
MěÚ Opočno-ozn.zah.st.říz.-biopl.st.-ZEMSPOL
MěÚ Opočno-úz.rozh.-domovní studna-Tomkovi
MěÚ Opočno-úz. rozh.-ZTV pro zástavbu RD V Poli
OÚ České Meziříčí-Pozvánka na veř.jednání Zastupitelstva obce
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové provizorium
KrÚ-zveřejnění dokumentace vlivů záměru "ČOV pro cukrovar ČM
MěÚ Opočno-zah.úz.říz.o umístění stavby-ČOV-Mgr.Vaněček
MěÚ Opočno - úz.rozh.o um.stavby-biol.septik-V.Bouz
MěÚ Opočno - úz.rozh.a stav.pov.-RD p.Janečková
OÚ České Meziříčí - záměr č. 30/2011 - prodej pozemku
OÜ České Meziříčí - záměr č. 29/2011 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č. 28/2011 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č. 27/2011 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č. 26/2011 - prodej pozemku
MěÚ Opočno-ozn.úz.říz. o um.stavby-vrtaná studna-Tomkovi
OÚ České Meziříčí - záměr č. 25/2011 pronájem nebytových prostor
OÚ České Meziříčí - záměr č. 24/2011 prodej pozemku
MěÚ Opočno-ozn.zah.úz.říz.-Ing.Kubasa"ZTV pro zástavbu RD V Poli II.etapa"
Kr.úřad Královéhr. kraje-Závěr zj.říz. - České Meziříčí - ČOV
MěÚ Opočno-Úz.rozh.o um.staveb-bioplyn.st.-Zemspol,a.s.
MěÚ Opočno-Ozn. o zah.úz.říz.-pan Bouz-biol.septik
MěÚ Opočno-Úz.rozh.o um.stavby-p. Hurdálek
MěÚ Opočno-Ozn. o zah.spol.úz. a stav.řízení - p. Janečková
Královéhr.kraj-Veř.vyhláška-zásady úz.rozvoje Královéhr.kraje
Exe.úřad Přerov-Dražební vyhláška-J.Zavoral,J.Zavoralová
Exekutorský úřad Liberec-Dražební vyhláška-Pavel Rajchl
KÚ HK-Posuz.vlivů na živ.pr.-"ČOV pro cukrovar Č.M."
OÚ České Meziříčí-Pozvánka na veř. jednání Zastupitelstva obce Č. Meziříčí
OÚ České Meziříčí - záměr č. 23/2011 výsledky výběrového řízení "Kanalizace a ČOV Č.M."
OÚ České Meziříčí - záměr č. 22/2011 prodej stavebních parcel
OÚ České Meziříčí - záměr č. 21/2011 pronájem pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č. 20/2011 nákup pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č. 19/2011 prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č. 18/2011 prodej pozemku
Technické služby Ȩ. Meziříčí - návrh zaklad.listiny
Rozpočtový výhled
Celní úřad HK - ozn.o ulož. písemnosti-O. Tománek
OÚ České Meziříčí - Projekt domovních přípojek
OÚ České Meziříčí-kanalizace a ČOV v Českém Meziříčí
MěÚ Opočno-ozn.zah.úz.říz.o um.soub.stav.-bioplyn.stan.
KÚ Kr.kraje-Záv.zjišť.říz."Dědina,Mělčany,suchá ret.nádrž"
MěÚ Opočno - úz.rozh. a st.pov. p. Vilikovský
MěÚ Opočno - úz rozh. a st. pov. - manželé Sychrovi
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "studna" manželé Bajerovi
KÚ Královehr. kraje - zaháj.zjišť.řízení záměr "Dědina,Mělčany
OÚ České Meziříčí - pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
OÚ České Meziříčí - záměr č.10/2011 prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č.11/2011 prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - záměr č.12/2011 výměna pozemků
OÚ České Meziříčí - záměr č.13/2011 výměna pozemků
OÚ České Meziříčí - záměr č.14/2011 prodej domu
OÚ České Meziříčí - záměr č.15/2011 pronájem nebyt. prostor
OÚ České Meziříčí - záměr č.16/2011 pronájem hasič.cisterny
OÚ České Meziříčí - záměr č.17/2011 prodej pozemku
OÚ České Meziříčí-ozn. převz. písem.-Jakub Šrámek
OÚ České Meziříčí-ozn. převz. písem-Pavla Zavoralová
OÚ České Meziříčí - závěrečný účet obce
Nabídka pozemků PF ČR k náhr. restitucím - katastr
Dobrovolný svazek obcí "Region Novoměstsko" - rozpočet
MěÚ Opočno - oznám. zah. úz. řízení "garáž" p. Vilikovský
OÚ České Meziříčí - oznám. písem. sl. Zavoralová
MěÚ Opočno - upozornění pro občany
MěÚ Opočno - úz. rozh. a stav. povol. p. Černý
MěÚ Opočno - ozn. zah. úz. říz. - manželé Sychrovi
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "studna" p. Bastl
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "studna" menželé Vrábelovi
MěÚ Opočno - úz. rozh. a stav. pov. Cukrovar
MěÚ Opočno - úz. rozh. a stav. povolení manželé Svobodovi
MěÚ Opočno - ozn. zah. úz. řízení "studna" manželé Bajerovi
OÚ České Meziříčí - oznámení dočasné uzavření zubní ordinace
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "ČOV" manželé Kvačkovi
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 9/2011 pronájem pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 8/2011 pronájem nebyt. prostor
OÚ České Meziříčí - pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
MěÚ Opočno - oznám. zah. úz. řízení p. Černý
MěÚ Opočno - oznám. zaháj. úz. řízení studna P. Vrábel
MěÚ Opočno - oznám. zaháj. úz. řízení studna L. Bastl
OÚ České Meziříčí - pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce
MěÚ Opočno - úz. a stavební řízení Cukrovary TTD
MěÚ Opočno - oznám. zah. úz. řízení "DČOV" Svobodovi
Exekutorský úřad Brno-venkov - Dražební vyhláška
OÚ České Meziříčí - sazebník úhrad za poskytování informací
OÚ České Meziříčí - ceník prací a služeb obecní techniky
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 7/2011 prodej automobilové hasičské cisterny
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 6/2011 pronájem pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2011 výměna pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2011 prodej pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2011 prodej parcely
OÚ České Mrziříčí - Záměr č. 2/2011 pronájem nebytových prostor
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2011 pronájem nebytových prostor
MěÚ Opočno - oznám. zah. úz. řízení "ČOV" manželé Kvačkovi
MěÚ Dobruška - veř. vyhláška rozhodnutí stav. povolení KANALIZACE+ČOV
Český statistický úřad - pracoviště v Královehr. kraji
Český statistický úřad - sčítání lidu, domů a bytů 2011
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou - oznámení o dražbě
Krajská veterinární správa - nařízení č. 02/2011 veterinární opatření
Krajská veterinární správa - nařízení č. 01/2011 veterinární opatření
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2