Úřední deska - dokumenty 2012
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
OÚ České Meziříčí-Ver.vyhl.-P.Pospíšil
Obec Č.Meziříčí-Vyhláška - zajištění voleb
MěÚ Opočno-ozn.zah.stav.říz.-Tereos TTD
Obec České Meziříčí - Pozvánka - volby
MěÚ Opočno-ozn.zah.úz.říz.-Tereos TTD, a.s.
Č.Meziříčí-kanalizace a ČOV- I.etapa - Ozn.o zah. prací
FÚ Dobruška - Změny ve správě daně z nem. od 1. 1. 2013
Krajský úřad Královéhr.kraje-veř. vyhl. - upozornění
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 12. 12. 2012
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové provizorium
OÚ České Meziříčí - Rozpočtový výhled
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření 3/2012
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 10/2012 - pronájem nebyt. prostor
OÚ České Meziříčí - Vyhláška - zajištění voleb
OÚ ČM-Veřejná vyhláška-Radek Červeňák
KÚ Královéhr. kraje, odbor živ. prostředí - Rozhodnutí
Veřejná schůze obecního zastupitelstva 14. 11. 2012
Krajské volby 2012
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Věnceslava Slánská
Magistrát města HK-Ozn. o projednávání návrhu zadání Úz. plánu Jílovice
Pozemkový fond ČR - Veř.nabídka pozemků k prodeji
OÚ České Meziříčí - Vyhláška volby
Okr.soud v Rychnově n.K.-Usnesení - p. Hladík
Exekutorský úřad HK-nařízení dražebního jednání - Neubauerovi
Pozemkový fond ČR-Obchodní veř.soutěž
Ministerstvo zdravotnictví ČR - VAROVÁNÍ
OÚ Č.Meziříčí-Veř.vyhl.-Erika Červeňáková
OÚ Č.Meziříčí-Veř.vyhl.-Julius Červeňák
OÚ Č.Meziříčí-Veř. vyhl.-Veronika Červeňáková
Exekut.úřad Brno-Venkov-Dražební vyhl.-A.Pokutová
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva
MěÚ Opočno-stavební povolení p. Školník
Okr.soud v Rychnově n.K.-dražba nemovitosti - Ing. Hladík
Obec České Meziříčí - Vyhláška
KÚ Královéhr.kraje-Ozn. o zah.říz.-"Cukrovar České Meziříčí"
OÚ České Meziříčí-Veř.vyhl. Erika Červeňáková
OÚ České Meziříčí-Veř.vyhl. Veronika Červeňáková
OÚ České Meziříčí-Veř.vyhl.-Julius Červeňák
Obec České Meziříčí - Volební okrsky
MěÚ Opočno-Ozn.o zah.spol.úz.říz-přístřešek-p.Školník
Exekutorský úřad HK-Usnesení o nař. draž. jednání
Magistrát města Hr.Kr.-Veř. vyhl. - Ochranné pásmo
Exekutorský úřad Přerov-Dražební vyhláška-Šimkovičová A.
Ministerstvo živ. prostř. - Závěr zjišťovacího řízení
Magistrát města HK - Veřejná vyhláška: Návrh stanovení Ochranného pásma II. stupně vodního zdroje Orlice
Vyhlášení konkurzu na ředitele/ku ZŠ a MŠ v Bohuslavicích n.M.
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 20. 6. 2012
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 7/2012 - pronájem nebytových prostor
Závěrečný účet obce za rok 2011
MěÚ Opočno-úz.rozh. o umístění stavby-"ČOV pro cukrovar"
DSO Region Novoměstsko - podklady závěrečného účtu
OÚ České Meziříčí - záměr č. 6/2012 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Veř. vyhl. - Hromadný předpisný seznam
MěÚ Opočno-Ozn.zah.úz.říz.-ČOV pro Cukrovar v ČM
OÚ České Meziříčí - Veř. vyhl. - Jiří Chadima
Fin.úřad v Dobrušce - Veř. vyhl.-daň z nem. 2012
KrÚ Kr.kraje - Stanovisko k záměru"ČOV pro cukrovar ČM"
Obec Bačetín - Vyhlášení konkursu na ředitele/ku MŠ Bačetín
OÚ České Meziříčí - Veř. vyhl. převzetí písem.-pan Chadima
Obec České Meziříčí - Vyhlášení konkursu - Mateřská škola
Obec České Meziříčí - Vyhlášení konkursu - Základní škola
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2012 - pronájem nebytových prostor
KrÚ Královéhr.kraje-řízení o povolení výjimky-krkavec velký
MěÚ Dobruška - Ozn.o zruš.živn.oprávnění-p.Kleštinec
St.veter.správa HK-Nařízení státní veterinární správy
KrÚ Královéhr.kraje-Pozvánka na veř.projednání-ČOV pro Cukrovar ČM
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2012 - prodej pozemků
MěÚ Opočno - Úz. rozh. a stav. povol.- RP výtahy Č.Meziříčí
MěÚ Opočno - Úz.rozh.a stav.povol.-Szorádovi
OÚ České Meziříčí - ozn. o možnosti převzít písemnost - Michal Bouz
OÚ České Meziříčí - ozn. o možnosti převzít písemnost - Jiří Chadima
MěÚ Opočno-Ozn.o zah.úz.říz. - Výměna sušičky obilovin-Zemspol
Petiční výbor - Petice proti průzkumu těžby, a proti vlastní těžbě břidlicových plynů
Kr.úřad Královéhr.kraje - Posuzování vlivů na ž.pr."ČOV pro cukrovar"
Exekutorský úřad Praha 3 - Dražební vyhláška - Roman Seidl
MěÚ Opočno - Úz.rozh.o um.stavby domovní ČOV - manželé Juhaňákovi
Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 22. 2. 2012
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2012 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2012 - prodej pozemku - stavební parcely
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2012 - prodej pozemku
MěÚ Opočno-Ozn.o zah.spol.úz.říz.-RP Výtahy
MěÚ Opočno-Ozn.o zah.úz.říz.-Szorádovi
RN-rozpočet Dobrovolného svazku obcí"Region Novoměstsko"2012
MěÚ Nové Město n.M.-změna úz.plánu Bohuslavice
MěÚ Opočno-Ozn.zah.úz.říz.-dom.ČOV-manželé Juhaňákovi