Úřední deska - dokumenty 2013
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
Živnostenský odbor Dobruška - nové podmínky prodeje alkoholu
Exekutorský úřad Přerov-dražební vyhl.-Jan Čuda
MěÚ Dobruška - veř. vyhl. - Změna č.3
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva 4. 12. 2013
OÚ České Meziříčí - Rozpočtový výhled
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové provizorium
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 2
KÚ Královéhr.kraje-Veřejná vyhláška
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 7/2013 - pronájem nebytových prostor
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zasedání Zastupitelstva 6. 11. 2013
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl.-Ozn.zahájení řízení
KRÚ HK - Stanovisko k vyhodnocení vlivů na živ.prostředí
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 6/2013 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2013 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2013 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2013 - prodej pozemku
Vyhláška - zajištění voleb pro volby do PS Parlamentu ČR
KÚ K.h.kraje-Komplexní studie progresivních odvětví Královéhr.kraje
MěÚ Dobruška-Ozn.spol.jednání o návrhu změny č.3 Úz.plánu
KHK-Odvolání mimořádných klimatických podmínek
MěÚ Dobruška - zrušení živn.opr.-Tomi Jakub
KHK-Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek
Ministerstvo živ. prostř.-Posuzování vlivů na živ.prostř.
KÚ HK - odbor živ. prostředí
Královéhradecká provozní, a.s. - Celkové vyúčtování
Exekutorský úřad Náchod - dražební vyhláška-Ing. Hladík
MěÚ Opočno-spol.úz.rozh.a stav.povol-Zemspol a.s.
Magistrát města HK - Zastavení řízení o stanovení Ochranného pásma
MěÚ Opočno-Úz.rozh.o umístění stavby-David Bludský
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva 26. 6. 2013
Závěrečný účet obce za rok 2012
Aktualizace Povodňového plánu
Krajská veterinární správa - varroáza včel
Vláda ČR - vyhlášení nouzového stavu
Exekutorský úřad Brno-Dražební vyhláška-Albína Pokutová
Závěrečný účet DSO Region Novoměstsko za rok 2012
Česká geologická služba - rebilance zásob podzemních vod
Finanční správa - chybná čísla účtů pro placení daně z nemovitosti
MěÚ Dobruška-silniční motorová doprava
FÚ pro Královéhr.kraj-Daň z nemovitostí pro r.2013
Exekutorský úřad Pardubice-Exekuční příkaz-Pavel Janeček
MěÚ Dobruška-Veř.vyhl.-honební společenstvo České Meziříčí
MěÚ Dobruška-Veř.vyhl.-honební společenstvo Pohoří
MěÚ Dobruška-Veř.vyhl.-zadání změny č.3 Úz.plánu ČM
Krajská veterinární správa - nař.st.vet.správy-varroáza včel
OÚ České Meziříčí-Pozvánka na zasedání zastupitelstva 27. 3. 2013
MěÚ Dobruška-Oznámení o zahájení správního řízení - společenství honitby České Meziříčí
MěÚ Dobruška-Oznámení o zahájení správního řízení - společenství honitby Pohoří
MěÚ Opočno-Stav.povolení-Tereos TTd,a.s.
Magistrát města HK-odbor živ.prostř.-Ochranné pásmo
MěÚ Opočno-Stavební povolení-manželé Jindrovi
Exekutorský úřad HK-dražební vyhláška-Seidl Josef
Exekutorský úřad Praha-Dražební vyhl.-Skalický,Skalická
Okr.soud v HK-Dražeb. vyhl.-dražba pozemků v ČM
MěÚ Dobruška-ozn.o zrušení živn.oprávnění-p.Chválek
Honební společenstvo České Meziříčí - Pořad valné hromady
Exekutorský úřad Jablonec-Dražební vyhláška-Pavel Janeček
Exekutorský úřad Šumperk-Dražební vyhláška-Václav Frynta
Exekutorský úřad HK-dražební vyhláška-Neubauerovi
MěÚ Opočno-Ozn.o zah.spol.úz.říz.-Jindrovi
MěÚ Opočno-Úz.rozhodnutí-Tereos TTD,a.s.
OÚ České Meziříčí - Veř. vyhl. - Petr Pospíšil
Exekutorský úřad Hradec Králové-dražba-Seidl Josef
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl.- úz.plán Mokré
Rozpočet Dobrovolného svazku obcí "Region Novoměstsko 2013"