Odpadové hospodářství
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
EKO-KOM: Zpráva o výsledcích za rok 2018, osvědčení o úspoře eneergií
Nebezpečný odpad 13. dubna 2019
EKO-KOM: Informace o množství vytříděných odpadů z obalů
Tabulka svozu komunálního odpadu a bioodpadu 2019
Informace ke svozu odpadu v prvním týdnu roku 2019
Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2019
"UKLIĎME ČESKO" - mapa úklidů, aktuality
Zpravodaj EKO-KOM 20-2018
Svoz nebezpečných odpadů 29. září 2018
Zpráva o množství vytříděných odpadů a odměně od systému EKO-KOM za 1.Q. 2018
Mobilní svoz nebezpečného odpadu 14. dubna 2018
Sdělení firmy Marius Pedersen k době svozu
SBĚRNÝ DVŮR V ROCE 2018
POZOR - Změna svozového dne v roce 2018
Končí svoz velkobjemových kontejnerů
Zkvalitnění sběru biodpadů, sdělení Eko-Kom
Svoz nebezpečných odpadů 30 září 2017
Sběrný dvůr otevřen v sobotu 2. září 2017
Sdělení společnosti Eko-kom
Změna termínu svozu popelnic na bioodpad v červnu
Tabulka svozu komunálního odpadu a bioodpadu 2017
Svoz nebezpečných odpadů 8. dubna 2017
Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2017
Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2018
Svoz nebezpečných odpadů 12. listopadu 2016
Informace ke svozu bioodpadu
Tabulky svozu bioodpadu a komunálního odpadu
Informace o nádobách na bioodpad
Svoz nebezpečných odpadů 9. dubna 2016
Eko-kom - úspěšná firma v odpadovém hospodářství
Informace o výtěžnosti sběru textilního odpadu
Svoz komunálního odpadu v roce 2016
Kontejnery na bioodpad - oznámení
26. září 2015 Svoz nebezpečných odpadů
BIOODPADY
Mobilní svoz nebezpečných odpadů 11. dubna 2015
Změna termínu sběrného dvora, úprava svozu papíru
Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2016
Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2015
Mobilní svoz nebezpečných odpadů 22. 11. 2014 a sběrný dvůr v r. 2015
Změna termínu svozu separovaného odpadu v r. 2014
Sběr nebezpečných odpadů proběhne v liistopadu
Společnost Marius Pedersen upravuje svozové dny separovaného papírového odpadu
Změna termínu sběrného dvora
Nevíte, kam se starými hadry, textilem a obuví?
Mobilní svoz nebezpečných odpadů 27. 4. 2013
Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2013
Informace o poplatku za svoz odpadu pro rok 2014