Úřední deska - dokumenty 2014
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
Ministerstvo životního prostředí - Zahájení zjišťovacího řízení
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na veř. zasedání 30. 12. 2014
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2014 - pronájem nebyt. prostor
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2014 - pronájem nebyt. prostor
OÚ České Meziříčí - výběrové řízení - vedoucí Tech. sl. ČM
Exekutorský úřad Praha 2 - Usnesení - dražební vyhláška -
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
OÚ České Meziříčí-Pozvánka na zasedání zastupitelstva 26. 11. 2014
MěÚ Dobruška - veř.vyhl.-Opatření obecné povahy
Dražební vyhláška - Skalický Pavel
OÚ České Meziříčí - Oznámení o konání ustavujícího zasedání
Výsledky voleb do senátu - 2. kolo
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 10. - 11. 10. 2014
OS CZ Dražby a.s.-veřejná dražba nemovitosti-Pavel Skalický
MěÚ Dobruška - veř.vyhl.-Opatření obecné povahy
MěÚ Opočno - Územní rozhodnutí - domovní kanalizační přípojky
Exekuční příkaz a dražební vyhláška - Bronislav Uhlíř
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 24. 9. 2014
Dražební vyhláška - Rajchl Lubomír
Dražební vyhláška - Rajchl Pavel
Dražební vyhláška - Skalický Pavel
OÚ České Meziříčí - Vyhláška - zajištění voleb 10. a 11. října 2014
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - domovní kanalizační přípojky
MěÚ Opočno - dokumenty k volbám do zastupitelstev obcí 2014
MěÚ Dobruška - veř.vyhl. ozn. o proj.návrhu zadání ÚP ČM
Dražební vyhláška - RD č.p. 78 a pozemky v k.ú. a obci České Meziříčí
Královéhradecký kraj - Záměr č. 51/2014
KrÚ Královéhr.kraje-Ozn.zah.řízení - sběr a odchyt hmyzu
Závěrečný účet obce za rok 2013
MěÚ Dobruška - Ozn. o projednávání návrhu zadání ÚP Rohenice
OÚ České Meziříčí - Pozvání na zastupitelstvo 26.6.2014
Povodí Labe státní podnik - Poldr Mělčany
Výsledky hlasování - Volby do EP
Dražební vyhláška - Skalický Pavel
FÚ pro Královéhr. kraj - daň z nemovitostí na r. 2014
Královéhr.provozní-Vyúčtování
Zeměměřičský úřad-Veřejná vyhláška
St.veterinární správa-Ukončení-varroáza včel
Vyhláška - Zajištění voleb do Evropského parlamentu
OÚ České Meziříčí - Pozvání na zastupitelstvo 13.3.2014
Záměr č. 1/2014 - pronájem nebytových prostor
Návrh rozpočtu 2014
Ministerstvo životního prostředí - Stanovisko
MěÚ Opočno-spol.úz.rozh. a stav.povolení-Cukerné silo
DSO "Region Novoměstsko" - Rozpočet na rok 2014
MěÚ Opočno - Veř.vyhl.-Cukrovar České Meziříčí