Úřední deska - dokumenty 2015
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 12. 2015
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-seznam nedostatečně určitě identifikovaných vlastníků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 13/2015 prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 12/2015 pronájem pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 11/2015 výměna a prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Rozpočtové provizorium
OÚ České Meziříčí - Rozpočtový výhled
Exekutorský úřad Klatovy - Usnesení o ukončení dražebního jednání - ŠImkovičová
Sdělení firmy Vodovody a kanalizace Hradec Králové
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veř.vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1
Dobrovolný svazek obcí - "Region Novoměstsko"- návrh rozpočtu 2016
Obec České Meziříčí - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - splašková kanalizace
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 25. 11. 2015
Finanční správa - platba daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veř.vyhláška - návrh na vydání opatření obecné povahy
Zadávací dokumentace k veř. zakázce malého rozsahu - PD splašková kanalizace České Meziříčí
Česká telekomunikační infrastruktura - "vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí"
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 10/2015 - pronájem nebytových prostor - cukrárna a rychlé občerstvení
Obec České Meziříčí - Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení - rekonstrukce jednotné kanalizace
Exekutorský úřad Klatovy - Exekuční příkaz Šimkovičová Anna
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 30. 9. 2015
Zadávací dokumentace k veř. zakázce malého rozsahu - PD rekonstrukce jednotné kanalizace, stoka D2, D2-1,D2-2, České Meziříčí
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových-výzva občanům, informace pro veřejnost,
Královéhradecký kraj - rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 9/2015 - pronájem nebytových prostor - cukrárna
Královéhradecký kraj - Vyhlášení mimořádných klimatických podmínek
Vyhlášení období mimořádných klimatických podmínek
Veřejná zakázka malého rozsahu - dětské hřiště u ZŠ a MŠ
Písemná výzva k podání nabídek - "Svážíme bioodpad z obce České Meziříčí"
Ministerstvo životního prostředí - veř.vyhl.- Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod
Exekutorský úřad Klatovy - dražební vyhláška - David Silver
Exekutorský úřad Přerov - Usnesení o opakované dražbě - Věra Jirčíková
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 24. 6. 2015
Závěrečný účet obce za rok 2014 + Požární řád
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na mimořádné veřejné zasedání 11. 6. 2015
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 8/2015 - pronájem nebytových prostor
Krajský úřad Královéhr.kraje-Řízení o povolení výjimek - Zbytka
Krajská veterinární správa - ukončení MVO - tularemie zajíců
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 19. 5. 2015
Exekutorský úřad Pardubice - dražební vyhláška-Hájkovi
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí pro rok 2015
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - čištění usazovacích rybníčků
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - izolační práce v domě čp. 380
Ministerstvo živ.prostředí - Návrh opatření obecné povahy
Exekutorský úřad Plzeň-sever-Dražební vyhláška - Rajchl Lubomír
Královéhradecká provozní - Výsledná kalkulace za rok 2014
OÚ České Meziříčí - Veř.vyhl.-Hromadný předpisný seznam
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 7/2015 - pronájem nebytového prostoru
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 6/2015 - prodej a výměna pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2015 - pronájem pozemků
OÚ Ćeské Meziříčí - Záměr č. 4/2015 - prodej části pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2015 - prodej pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2015 - prodej části pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2015 - prodej pozemků
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 19. 3. 2015
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - Jana Ramšáková
MěÚ Opočno - Úz. rozhodnutí - domovní kanalizační přípojky
Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška - Věra Jirčíková
Ministerstvo životního prostředí - Průvodní dopis
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2015
OÚ České Meziříčí - Veř.vyhl.-Hromadný předpisný seznam
Státní veterinární správa - mimořádná veterinární opatření
Informace k příjmu žádostí o dotace z programu Rozvoje venkova
Ministerstvo ŽP - "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe"
MěÚ Opočno - veř.vyhl. - kanalizační přípojky
Ministerstvo životního prostředí - "Národní plán povodí Labe"