Úřední deska - dokumenty 2010
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
FÚ Dobruška - oznám. o ulož. písem. p. Čuda
FÚ Dobruška - oznám. o ulož. písem. p. Bílek
MěÚ Opočno - úz. rozh. o umístění "ČOV" p. Plašilová, p. Žuk
MěÚ Rychnov nad Kn. - doručení písemnosti p. Hánl
MěÚ Dobruška - oznám. o uložení písem. p. Červeňáková
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "Rekonstrukce křižovatky ČM"
Krajský úřad Král. kraje - oznám. o veřejném projednání návrhu
Magistrát města Hradec Králové - oznám. o ulož. písem. p. Sivák
Magistrát města Hradec Králové - oznám. o ulož. písem. p. Bílek
OÚ České Meziříčí - pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce
Celní úřad Náchod - oznám. o ulož. písem. p. Hánl
MěÚ Opočno - oznám. zah. úz. řízení "ČOV" p. Plašilová, p. Žuk
OÚ České Meziříčí - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Exekutorský úřad Plzeň - dražební vyhláška
OÚ České Meziříčí - úz. rozhodnutí Cukrovar ČM
Soudní exekutor Přerov - dražební vyhláška
Magistrát města Hradec Králové - veřejná vyhláška ulož.písem.
OÚ České Meziříčí - zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
MěÚ Opočno - oznámení zah. úz. řízení OÚ ČM
MěÚ Opočno - oznámení zah. úz. řízení Cukrovar
OÚ České Meziříčí - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
OÚ České Meziříčí - rozpočtový výhled
OÚ České Meziříčí - rozpočtové provizorium
OÚ České Meziříčí - vyhláška volební komise
OÚ České Meziříčí - vyhláška prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - vhláška pronájem neb. prostor čp.154
OÚ České Meziříčí - vyhláška pronájem neb. prostor čp. 313
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "ČOV" manželé Surmovi
MěÚ Jaroměř - oznám. veřejnou vyhláškou
OÚ České Meziříčí - vyhláška k volbám do zastupitelstva obce
MěÚ Opočno - oznám. zahájení úz. řízení "ČOV" Surmovi
Král. kraj - období mimořádných klim. podmínek
Král. kraj - období mimořádných klim. podmínek
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "ČOV" p. Prysyazhnyuk
Královehradecká provozní a.s. - celkové vyúčt. cen. předpisů r.2009
OÚ České Meziříčí - oznám. o možnosti převzít písem. p. Machač
OÚ České Meziříčí - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
OÚ České Meziříčí - výzva k podání nabídky "ČM kanalizace a ČOV"
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí změna stavby manželé Bečvářovi
PÚ Rychnov nad Kněžnou - rozhodnutí schválen návrh pozem. úpravy
FÚ Dobruška - oznámení o ulož. písemnosti p. Prodanets
MěÚ Opočno - oznámení zah. úz. řízení "ČOV" p. Prysyazhnyuk
Region Novoměstsko - rozpočet Dobrovolného svazku obcí
Okresní soud Rychnov nad Kněžnou - oznámení o dražbě
MěÚ Opočno - oznámení zah. úz. řízení Bečvářovi
OÚ České Meziříčí - výzva k podání nabídky "cesty V Poli"
ŠINDLAR s.r.o. - pozvánka "Revitalizace toku Dědiny"
MěÚ Opočno - územní rozhodnutí RD p. Procházka
OÚ České Meziříčí - závěrečný účet obce r. 2009
KÚ Kr. kraje Hradec Králové - řízení org. ochrany přírody p. Nejman
OÚ České Meziříčí - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
OÚ České Meziříčí - vyhláška o prodeji stavebních parcel
CÚ Trutnov - oznámení o uložení písem. p. Kuncl
MěÚ Opočno - úz. rozhodnutí "monitorovací vrty" Cukrovar
OÚ České Meziříčí - vyhl. Volby do Posl. sněm. Parlamentu ČR
OÚ České Meziříčí - vyhláška nebytové prostory
MěÚ Opočno - územní rozhodnutí "ČOV" p. Mazura
FÚ Dobruška - vyhláška oznámení
OÚ České Meziříčí - vyhláška k zajištění voleb
MěÚ Opočno - územní rozhodnutí "ČOV" Kotyškovi
MěÚ Opočno - zahájení úz. řízení "RD" p. Procházka
MěÚ Opočno - zahájení úz. řízení "monitorovací vrty" Cukrovar
OÚ Rohenice - změna č. 3 úz. plánu obce Rohenice
MěÚ Dobruška - oznámení o uložení písem. p. Bílek
CÚ Praha D5 - oznám. o uložení písem. p. Hanlová
MěÚ Opočno - zahájení úz. řízení "ČOV" p. Mazura
Dražby EU Hradec Králové - dražební vyhláška
CÚ Karlovy Vary - oznám. o uložení písemnosti p. Snoza
PFČR Rychnov nad Kněžnou - oznámení o převodu pozemků
MěÚ Opočno - zahájení úz. řízení "ČOV" Kotyškovi
OÚ České Meziříčí - oznám. o možn. převzít písem. p. Dyršmíd
MM Hradec Králové - oznám. ulož. písem. p. Baláž Klášter n. Děd.
OÚ České Meziříčí - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
OÚ České Meziříčí - veřejná vyhláška, pronájem pozemků
FÚ Dobruška - rozšířena pracovní doba v březnu 2010
OÚ České Meziříčí - návrh rozpočtu a plán investičních akcí r. 2010
MěÚ Dvůr Králové n. Lab. - oznám. o uložení písemnosti p. Červeňák
MěÚ Nové Město n. Met. - změna č. 3 úz. plánu obce Bohuslavice
MěÚ Opočno - územní rozhodnutí "BS" p. Hurdálek
MěÚ Opočno - územní rozhodnutí "ČOV" p. Černý