Úřední deska - dokumenty 2016
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Úz. rozhodnutí - splašková kanalizace
Pozvánka na zastupitelstvo 20. 12. 2016
Rozpočtové provizorium
Rozpočtový výhled
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - splašková kanalizace
DSO Region Novoměstsko - Návrh rozpočtu na rok 2017
Krajský úřad Královéhr.kraje - Veř.vyhl. Nový návrh
Finanční úřad pro KHK - tisková zpráva - autentizační údaje pro elektronickou evidenci tržeb
MěÚ Dobruška - veř.vyhl.-místní úprava provozu
Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - Anna a Andrej Šimkovičovi
Pozvánka na zastupitelstvo 5. 10. 2016
Obec České Meziříčí - Oznámení o době a místě konání voleb
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 11/2016 - směna pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 10/2016 - prodej pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 8/2016 - pronájem nebytových prostor - kosmetické služby
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 7/2016 - prodej pozemků
Krajský úřad Královehr.kraje-Veřejná vyhláška
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
MěÚ Dobruška - veř.vyhl.-návrh stanovení místní úpravy provozu na silnici
Elektronická evidence tržeb - začínáme 1. 12. 2016
OÚ České Meziříčí - vyhláška k zajištění krajských voleb 2016
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 6/2016 - pronájem nebytových prostor pro podnikání
MěÚ Dobruška - přechodná úprava provozu - uzavírka silnice v Českém Meziříčí
Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci akce "Výměna oken v BD čp. 455"
Zadávací dokumentace - výměna oken v čp. 455
MěÚ Dobruška - přechodná úprava provozu Č.Meziříčí a K.Lhota
Pozvánka na zastupitelstvo 28. 6. 2016
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 5/2016 - pronájem pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 4/2016 - směna pozemků
Závěrečný účet obce za rok 2015
MěÚ Dobruška - přechodná úprava provozu v ulici Sokolská
DSO Region Novoměstsko - Závěrečný účet
Ministerstvo životního prostředí - Opatření obecné povahy
Exekutorský úřad Trutnov - dražební vyhláška - Marie Vašková
Rekonstrukce silnice III/30815 České Meziříčí - stavební povolení
Královéhradecká provozní - Výsledná kalkulace - vodné a stočné 2015
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - Daň z nemovitých věcí na rok 2016
Exekutorský úřad Brno venkov - dražební vyhláška čp. 315
MěÚ Dobruška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
Obec České Meziříčí - dodatečné informace k ZD - splašková kanalizace
Obec České Meziříčí - Zadávací dokumentace - splašková kanalizace
Obec České Meziříčí - Protokol o posouzení a hodnocení nabídek
MěÚ Dobruška - veř. vyhl. - stavební povolení
Technické služby České Meziříčí s.r.o. - Nabídka práce účetní
Obec České Meziříčí - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Přístavba MŠ, České Meziříčí
Obec České Meziříčí - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky - Splašková kanalizace ul. Osvobození
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Opatření obecné povahy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Opatření obecné povahy
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj - placení daní - informace
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám ze dne 4. 2. 2016
MěÚ Dobruška - veř.vyhl.-ozn.o zah.stavebního řízení
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 24. 2. 2016
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu
Zadávací dokumentace k veř. zakázce malého rozsahu - splašková kanalizace a odvodnění komunikace v ul. Osvobození, České Meziříčí
Zadávací dokumentace k veř. zakázce malého rozsahu - PD - přístavba MŠ České Meziříčí
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 3/2016 - prodej pozemků
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 2/2016 - prodej pozemku
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2016 - prodej pozemku
Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí - opatření obecné povahy