Úřední deska - dokumenty 2017
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
Obec České Meziříčí - Oznámení o době a místě konání voleb
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 14
Obec České Meziříčí - Pozvánka na první zasedání OVK
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. - stavební povolení - polní cesta
Obec České Meziříčí - Jmenování členů OVK - Prezidentské volby
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. - ozn. zah. řízení - Územní plán
Obec České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 20. 12. 2017
Obec České Meziříčí - Rozpočtové provizorium na rok 2018
Obec České Meziříčí - Návrh střednědobého výhledu 2018 - 2021
Mateřská škola České Meziříčí - Návrh střednědobého výhledu 2018 - 2021
Základní škola České Meziříčí - Návrh střednědobého výhledu 2018 - 2021
Obec České Meziříčí - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 13
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 12
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 11
Obec České Meziříčí - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Obec České Meziříčí - OZV č. 2/2017 - poplatek za odpad
Obec České Meziříčí - Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 29. 11. 2017
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Neveřejné části kanalizačních přípojek v ul. Bož. Němcové
Obec České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 11. 2017
DSO - Návrh rozpočtu na rok 2018
Obec České Meziříčí - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Ministerstvo zemědělství - Veř. vyhl. - Opatření obecné povahy
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 10
Krajský úřad Královéhr.kraje-Veřejná vyhláška-Aktualizace č.1
Plán zimní údržby místních komunikací 2017/2018
Obec České Meziříčí - Výsledky voleb do PS konaných ve dnech 20. a 21. 10. 2017
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Neveřejné části kanalizačních přípojek v ul. Bož. Němcové
Krajský úřad Královehr.kraje - Veřejná vyhláška
Obec České Meziříčí - Oznámení o době a místě konání voleb
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 9
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 8
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 27. 9. 2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Obec České Meziříčí - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Obec České Meziříčí - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
MěÚ Dobruška - Ozn. o zah. st. řízení - polní cesta za hřbitovem
Obec České Meziříčí - Volby do PS Parlamentu ČR 20. a 21. 10. 2017
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 7
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 3. 8. 2017
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Úz. rozhodnutí-kanalizační přípojky
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 6
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 28. 6. 2017
Městský úřad Dobruška - Veř. vyhl.OOP-dokončovací práce EUROVIA
Závěrečný účet obce za rok 2016
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 5
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 4
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Ozn. o zahájení úz. řízení - kanalizační přípojky
Zadávací dokumentace - Dodávka zařízení technologie kuchyně do MŠ České Meziříčí
OÚ České Meziříčí - Veřejná vyhláška - HPS na nedoplatky za odpady
Krajský úřad Královehr.kraje-Veřejná vyhláška-OOP Dědina a Zlatý potok
OÚ České Meziříčí - Záměr č. 1/2017 - pronájem nebytových prostor
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 24. 5. 2017
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 3
Kalkulace stočného - rok 2017 snížená sazba 16,83 Kč za m3
Kalkulace stočného - rok 2017 plná sazba 37,40 Kč za m3
Kalkulace stočného - rok 2016 snížená sazba 16,34 Kč za m3
Kalkulace stočného - rok 2016 plná sazba 36,30 Kč za m3
Královéhradecká provozní - kalkulace - vodné, stočné
Finanční úřad pro KHK - veř.vyhláška - info k dani z nemovitostí
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 1
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 2
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - úz.rozhodnutí - kanalizační přípojky
DSO Region Novoměstsko - Závěrečný účet
MÚ Dobruška - nařízení objížďky - České Meziříčí - Malé Meziříčí
MěÚ Dobruška - veř. vyhl. - přechodná úprava provozu
Schválený rozpočet obce na rok 2017
Schválený rozpočet ZŠ na rok 2017
Schválený rozpočet MŠ na rok 2017
OÚ České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 20. 3. 2017
Krajský úřad Královéhr.kraje-Veřejná vyhláška-Návrh OOP-záplavové území
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2017 Obce České Meziříčí
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu MŠ 2017
OÚ České Meziříčí - Návrh rozpočtu ZŠ 2017
MěÚ Dobruška - veřejná vyhláška - územní plán České Meziříčí
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem se stavem k 1. 2. 2017
Finanční úřad pro KHK - rozšíření úředních a pokladních hodin
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Ozn. o zahájení úz.řízení - kanalizační sběrače
Finanční správa - informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí