Úřední deska - dokumenty 2018
Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 12
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 13
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 11
Pozvánka na zastupitelstvo 20. 12. 2018
Obec České Meziříčí - Záměr č. 10/2018 - darování pozemků
Obec České Meziříčí - Záměr č. 9/2018 - prodej pozemku
Obec České Meziříčí - Záměr č. 8/2018 - prodej pozemku
Obec České Meziříčí - Záměr č. 7/2018 - prodej pozemku
Rozpočtové provizorium na rok 2019
Obec České Meziříčí - Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2022
Mateřská škola České Meziříčí - Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2022
Základní škola České Meziříčí - Návrh střednědobého výhledu 2019 - 2022
Změna umístění autobusové zastávky - rozsvěcení stromu 2018
DSO - Návrh rozpočtu na rok 2019
Obec České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 28. 11. 2018
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 10
Krajský úřad Královéhr. kraje - Veřejná vyhláška
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 9
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 8
OÚ České Meziříčí - Informace o konání ustavujícího zasedání
Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Výsledky voleb do zastupitelstva obce 5. - 6. 10. 2018
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Tereos TTD - Informační dopis k řepné kampani 2018
VOLBY - Obec České Meziříčí - Oznámení o době a místu konání voleb
Obec České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 26. 9. 2018
Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Veřejná vyhláška
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
MěÚ Dobruška - Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu
Obec České Meziříčí - Záměr č. 3/2018 - prodej pozemku
Obec České Meziříčí - Záměr č. 4/2018 - prodej pozemku
Obec České Meziříčí - Záměr č. 5/2018 - prodej pozemku
Obec České Meziříčí - Záměr č. 6/2018 - prodej pozemku
Obec České Meziříčí - VAK Hradec Králové, a.s. - Smlouva o upsání akcií - návrh
VOLBY - Obec České Meziříčí - Pozvánka na první zasedání OVK
VOLBY - Obec České Meziříčí - Jmenování členů OVK
ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Královéhradecký kraj - Rozhodnutí hejtmana - Ukončení období mimořádných klimatických podmínek
MěÚ Dobruška - Veřejná vyhláška - OOP - přechodná úprava provozu
VOLBY - MěÚ Opočno - Informace o registraci kandidátních listin
Obec České Meziříčí - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Obec České Meziříčí - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 7
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 6
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
Obec České Meziříčí - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. - Ozn. zahájení řízení o návrhu Územního plánu ČM
Obec České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 8. 8. 2018
Královéhradecký kraj - Rozhodnutí hejtmana - mimořádné klimatické podmínky
Obec České Meziříčí - Volby do zastupitelstev obcí 2018
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 5
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 4
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 3
Obec České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 20. 6. 2018
Obec České Meziříčí - Záměr č. 2/2018 - prodej pozemku
Závěrečný účet obce za rok 2017
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
Informace o zpracování a ochraně osobních údajů - GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 2
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 1
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - přechodná úprava provozu
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Úz. rozh. - čerpací st. balastních vod
Královéhradecká provozní - výsledná kalkulace - vodné, stočné
Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
FÚ pro Královéhradecký kraj - Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí 2018
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. - OOP - přechodná úprava provozu
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Ozn. o zahájení úz. řízení - Čerpací stanice balastních vod
DSO Region Novoměstsko - Návrh rozpočtu na rok 2018
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - Úz. rozhodnutí - vodovod Skršice
Obec České Meziříčí - Pozvánka na zastupitelstvo 21. 3. 2018
Obec České Meziříčí - Návrh rozpočtu na r. 2018
Obec České Meziříčí - pronájem nebytových prostor
Obec České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2018 - Základní škola
Obec České Meziříčí - Návrh rozpočtu 2018 - Mateřská škola
Obecní úřad České Meziříčí - Veřejná vyhláška
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dražební společnost PROKONZULTA - Dražební vyhláška
MěÚ Dobruška - Veř. vyhl. OOP - Údržba silnic
Obec České Meziříčí - Výroční zpráva za rok 2017 podle § 18 zák. 106/1999 Sb.
Krajský úřad Královéhr. kraje - Veřejná vyhláška - územní plánování
Finanční úřad pro KHK - Mimořádné rozšíření úředních hodin
MěÚ Opočno - Veřejná vyhláška - vodovod Skršice
Výsledky prezidentských voleb v obci - 2. kolo
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 16
Výsledky prezidentských voleb v obci - 1. kolo
Základní škola České Meziříčí - Střednědobý výhled na rok 2018 - 2021
Mateřská škola České Meziříčí - Střednědobý výhled na rok 2018 - 2021
Obec České Meziříčí - Rozpočtové opatření č. 15
Obec České Meziříčí - Střednědobý výhled na rok 2018 - 2021