Důchodci od Dědiny, spolek PDF Tisk Email
Aktuality Archiv
Předseda spolku:
Miroslav Trnovský
Sídlo spolku:
budova OÚ České Meziříčí
Bož. Němcové 61
517 71 České Meziříčí
E-mail:

Telefon:
774 087 827


O NÁS

Spolek Důchodci od Dědiny České Meziříčí je nezisková organizace s působností v obci České Meziříčí. V březnu r. 2011 bylo zaregistrováno na Ministerstvu vnitra občanské sdužení Důchodci od Dědiny (v r. 2014 přejmenováno na spolek Důchodci od Dědiny), který je nástupcem bývalého aktivního Klubu důchodců České Meziříčí. Již tento klub vyvíjel v minulých letech bohatou společenskou činnost v obci, ale doba si žádala změnu a my jsme tedy navázali na jeho předcházející úspěchy. Posláním a cílem spolku podle schválených stanov je podpora kulturních, uměleckých, vzdělávacích a pohybových aktivit seniorů v obcích a regionu Českomeziříčska, a tím příspění ke zlepšení kvality života a porozumění mezi lidmi žijícími na venkově.
.

Výbor spolku:

Předseda: Miroslav Trnovský

Členové: Černá Ivanka, Alena Hovorková, Haberpurschová Iva, Hovorková Božena, Němečková Anna, Petrová Libuše, Jana Rejchrtová, Samková Hana, Trnovský Miroslav, Valášek Josef, Věříšová Růžena,

 

Na činnost spolku přispívají kromě domovského Obecního úřadu České Meziříčí také okolní obecní úřady, podařilo se nám oslovit i několik dárců z řad místních firem, kteří chápou naši činnost jako prospěšnou.


Našimi sponzory jsou:

 

Obecní úřad České Meziříčí

ECOM s. r.o.


Obecní úřad Rohenice

ZEMSPOL, České Meziříčí a.s.

Obecní úřad Králova Lhota

TTD Cukrovar České Meziříčí

Obecní úřad Jílovice

RP Výtahy České Meziříčí

Obecní úřad Vysoký Újezd


Město Opočno