Kanalizace - pasportizace dotčených nemovitostí PDF Tisk Email

 

V následujících dnech bude zaměstnanec firmy zajišťující výstavbu kanalizace a ČOV, pan Michal Atie, číslo OP 111912368, provádět pasportizaci jednotlivých stavení před zahájením stavebních prací.

Jedná se o fyzickou prohlídku pověřenou osobou dodavatele jednotlivých nemovitostí a jejich sklepů, a to včetně příslušné dokumentace s ohledem na výskyt podzemní vody a skalního podloží v dané lokalitě (objekty v havarijním stavu budou posouzeny statikem). Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti.

 

Žádám majitele nemovitostí o spolupráci. Provedená pasportizace je nutná k předejití případných nesrovnalostí a pochybení při výstavbě výše zmiňované kanalizace.

Milan Žďárek, starosta obce
České Meziříčí, 5. 10. 2012