Společnost Marius Pedersen upravuje svozové dny separovaného papírového odpadu PDF Tisk Email

Z důvodu stále rostoucího množství vyvážených kontejnerů či zvyšování frekvence svozu separovaného papíru přistoupila společnost Marius Pedersen ke změně svozového dne, neboť kapacita svozového vozidla v páteční lince již nepostačovala. Proto se od 20. týdne 2013 mění svozový den takto:


V lichém týdnu bude svoz prováděn v pondělí odpolední směnou

V sudém týdnu bude svoz prováděn v úterý odpolední směnou.

 

Samozřejmostí bude zajištění úklidu posádkou vozidla na stanovištích, neboť při první změně dojde ke 4denní prodlevě.

V příštím roce bude svoz papíru zajištěn ve stejný den v obou týdnech. V letošním roce to však již není možné.

Touto úpravou, spočívající v založení nové linky, bude zkrácen času svozu, který se prodlužoval v posledních týdnech až přes půlnoc, a obtěžoval občany v pozdních hodinách.