Kanalizace - výkopové práce PDF Tisk Email

Dne 4. 6. 2013 budou opět zahájeny výkopové práce na stoce A v ulici Na Nábřeží v úseku od truhlářství Fabián (šachta č. 4) po Ježkovy (šachta č. 8). Komunikace v průběhu prací nebude průjezdná, majitelé nemovitostí v ulici se musí na vjezdu domluvit s pracovníky. Žádáme občany o zvýšenou opatrnost při pohybu v uvedené ulici.

 

Ve čtvrtek budou taktéž zahájeny výkopové práce v ulici J. Fučíka od křižovatky s ulicí Mochovskou směrem do středu obce. Pokud tato komunikace nebude průjezdná, využijte místní souběžné ulice Jiráskova nebo Na Štěpnici. Respektujte instalované dopravní značení od dodavatele!

 

Vzhledem k tomu, že budou probíhat výkopové práce, upozorňujeme na možnost krátkodobého znečištění vozovky a s tím související ztíženou dopravu v dotčených úsecích.

 

Vedení obce