Informace ke kanalizaci PDF Tisk Email


Vážení spoluobčané,


Od 19.8.2013 budou probíhat výkopové práce na kanalizační stoce A od křižovatky ul. Na Nábřeží s ulicí Nerudovou od šachty č. 15 a 16  u čp. 127 a čp. 247 – trojúhelník u Holečků. Výkop bude pokračovat směrem ke kostelu, vzhledem k tomu bude ulice Na Nábřeží z tohoto směru uzavřena a zrušen jednosměrný provoz ze strany od kostela. Vjezd bude povolen pouze dopravní obsluze a obyvatelům bydlícím v této lokalitě. Žádáme dotčené občany, aby dbali zvýšené opatrnosti při pohybu v této ulici vzhledem k úzké vozovce a pohybu pracovníků a techniky společnosti PORR.


Ing. Jan Rejchrt, místostarosta obce