04-2014 Informace k výstavbě kanalizace PDF Tisk Email

Od 29. 4. 2014 probíhají v ul. Mochovská drobné přípravné práce v rámci výstavby kanalizace. Kopat začneme od 7.4.2014 směrem od Šb9 (u čp. 193-Jul. Fučíka) po Šb1.5. (k čp.317- ul.Al. Jiráska), dále Mochovská ul. směr Mokré. Tato činnost bude spojena s uzavírkou okresní silnice III. třídy 29838 České Meziříčí-Mokré. Objízdná trasa bude směřována místními komunikacemi ul. A.Jiráska nebo Na Štěpnici, dle postupu prací. Po provedení tohoto úseku bude nutné vyvezení septiků a při práci v zeleném pásu dojde k likvidaci staré kanalizace. Majitelé nemovitostí budou včas informováni.
V pondělí 31.3.2014 byly zahájeny práce na protlaku silnice u kostela a zahájení prací na přípojce NN, v úterý provedeme protlak v ul.Na Štěpnici. Tato činnost by měla mít jen minimální vliv na dopravu a omezení.

Jan Vlasák, Porr a.s.