Více kontejnerů v obci PDF Tisk Email
Úterý, 22 Duben 2014 10:08


Vedení obce České Meziříčí sděluje, že od dubna 2014 posílilo síť kontejnerů na separovaný sběr o 5 kusů, po obci jich je rozmístěných celkem 51. V této souvislosti apelujeme na občany, aby do těchto kontejnerů ukládali pouze příslušný odpad a ne např. zbytky trávy ze zahrad, rozebrané autodíly nebo jiný odpad, který je možno odložit každou první středu v měsíci ve sběrném dvoře na faře. Třídění odpadů a pořádku okolo kontejnerů věnuje obec zvýšenou pozornost, žádáme proto i podobný přístup od občanů Meziříčí.