Kontakt PDF Tisk Email

Firma: Technické služby České Meziříčí s.r.o.

Majitel:

Obec České Meziříčí

Adresa: Bož. Němcové 61
517 71 České Meziříčí

E-mail:
ts.kopecky@ceskemezirici.cz
Vedoucí TS:

Petr Kopecký
mob. 725 890 440
Administrativa: Monika Smolová
mob. 725 086 527
Odpovědné osoby
ve věcech technických:

Kamil Marinica,
garant provozování kanalizace a ČOV
marinica@ivkgroup.cz
mob.: 603 554 885

Ing. Karel Cejnar, odpovědný zástupce provozovatele

mob.: 604 506 413

 

Ing. Jan Rejchrt, zástupce provozovatele kanalizace

rejchrt@ceskemezirici.cz

mob.: 602 790 359

 

Statutární zástupci:


Ing. Milan Žďárek
Ing. Jan Rejchrt


Dokumenty:


Výpis z obchodního rejstříku
Výpis ze živnostenského rejstříku

IČO:

DIČ:

288 24 148

CZ288 24 148
Webové stránky:

ID datové schránky:

www.ceskemezirici.cz/technické služby

myq6fmg
Činnost: Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Poskytování technických služeb
Sběrný dvůr, otevřen vždy první sobotu v měsíci od 8 - 11 hodin