Hasiči bilancují PDF Tisk Email

Sbor dobrovolných hasičů České Meziříčí se v roce 2013 věnoval již tradičním činnostem, které spočívají ve výchově hasičské mládeže, v pořádání kulturních a společenských akcí, určených nejenom pro naše členy, ale i pro širokou veřejnost, ale v neposlední řadě činnosti, pro kterou byl náš Sbor před 133 lety založen, to znamená v boji s ohněm a jinými živly ohrožujícími životy a majetky našich spoluobčanů. I v letošním roce postihly naši republiku záplavy značného rozsahu, které způsobily velké hmotné a materiální škody. Náš Sbor se s technikou, kterou máme k dispozici, účastnil likvidací a odstraňování škod způsobených těmito záplavami.

Z aktivit, které náš Sbor v roce 2013 uskutečnil, bych chtěl vyzdvihnout již tradiční ples, výlet po zajímavostech našeho regionu, kterého se zúčastnili také dobrovolní hasiči z našeho partnerského městečka Szczytna, účast na Dětské olympiádě, konané v polské Szczytné, které se zúčastnili naši předškoláci a kde také naše hasičská omladina předvedla ukázky disciplín hasičského sportu, včetně požárního útoku. Další aktivitou konanou našim Sborem bylo Loučení s létem pro naše členy a příznivce, Vepřové hody a snad již tradiční Mikulášská nadílka pro naše nejmenší.

Naši mladší a starší žáci se pravidelně účastní mnoha soutěží a závodů, kde se umisťují na předních místech a tím dobře reprezentují nejenom náš Sbor, ale i obec České Meziříčí.

Toto je ve zkratce vše z činnosti našeho Sboru dobrovolných hasičů v Českém Meziříčí. Chtěl bych Vám všem nejenom jménem našeho Sboru, ale i jménem svým, popřát vše nejlepší do nového roku, hlavně hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

Pavel Panenka

starosta SDH České Meziříčí