Z činnosti dětského oddílu Všestrannosti Sokola Českého Meziříčí PDF Tisk Email


Oddíl Všestrannosti TJ Sokol České Meziříčí, cvičební období 2013-20014

 

Pravidelně cvičí 16 dětí 1x týdně v úterý od 17.30 – 18.30 hod v sokolovně, na hřišti a v blízkém okolí.

Protože všechny naše děti jsou zdatné, šikovné a rády závodí, rozhodli jsme, že se v zimním období budeme hodně věnovat sportovní gymnastice a pokusíme se uspět nejen v atletice, ale také v gymnastických disciplínách. Pro různé překážky, hlavně absence z důvodu onemocnění, se podařilo jen čtyřem děvčatům nacvičit sestavy v prostných, na kladině, lavičce a na hrazdě, přeskok a šplh na takové úrovni, že jsme si troufli zúčastnit se 26.4. župních gymnastických závodů ve Vysokém Mýtě (foto).

Tam se za Orlickou župu v kategorii ml.žákyň I umístila Tereza Sýkorová na 1.místě a Kamila Myšáková na 2.místě. V kategorii ml.žákyň II se umístila Ema Křečková na 2.místě a Sára Zamastilová na 3.místě.

Všem našim skvělým děvčatům blahopřejeme a věříme, že příští rok nás bude závodit v gymnastice víc.

11.5. se konala atletická část závodu Všestrannosti v Hradci Králové (foto), které se zúčastnilo 10 našich atletů: Anička Vojnarová, Nela Šmákalová, Tereza Sýkorová, Kristýna Sýkorová,

Kamila Myšáková, Sára Zamastilová, Natálie Kleštinová, Kateřina Klemtová, Ema Křečková a Anežka Podstatová.

Mezi 120 závodníky se dokázala úspěšně prosadit všechna naše děvčata. Mezi nejlepší výsledky patří např. celkové 1.místo ve všech disciplínách, které vybojovala Sára Zamastilová, 1. místo v hodu míčkem získala pěkným výkonem Katka Klemtová, 2. místo v plavání Tereza Sýkorová, 2. místo ve všech disciplínách Natálie Kleštinová a 3. celkové místo Ema Křečková.

Všechny úspěchy našich sokolek jsou výsledkem jejich talentu, píle a osobního nasazení.

Celostátní kolo závodu Všestrannosti se koná 30.5.-1.6. v Brně a tam budou Orlickou župu reprezentovat Tereza Sýkorová a Sára Zamastilová. Kamila Myšáková se musela reprezentace vzdát ze zdravotních důvodů.

 

14.6. pořádá za Orlickou župu TJ Sokol České Meziříčí společně s TJ Sokol Nový Hradec Králové Zálesácký závod zdatnosti na Biřičce v Hradci Králové.

Tříčlenné dětské hlídky budou soutěžit v mnoha užitečných disciplínách např. překonávání lanových překážek, vázání uzlů, rozdělávání ohně, práce se dřevem, v hodu na cíl, znalostech rostlin, živočichů, souhvězdí, hradů měst atd., zopakují si také se zásady 1. pomoci a seznámí se s novými kamarády. Naše děti přespí v sokolovně Nového HK, užijí si výlet na hvězdárnu a pozorování noční oblohy.

 

Přejeme všem našim dětem hodně úspěchů, pěkné prázdniny a nový elán do dalšího cvičebního roku po prázdninách.


Děkujeme obětavým rodičům, kteří nám pomáhají a věnují se všem dětem. Jsou to: Renata Myšáková, Lenka Zamastilová, Michal Šmákal, Pavla Vojnarová, paní Panenková, pan Sýkora a další.