Mobilní svoz nebezpečných odpadů 22. 11. 2014 a sběrný dvůr v r. 2015 PDF Tisk Email

SBĚRNÝ DVŮR NA FARSKÉM DVOŘE BUDE v r. 2015 OTEVŘEN JAKO LETOS, KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI OD 15.00 DO 18.00 HODIN.


Co zde můžete odložit:

matrace, podlahoviny, dřevěné desky, nábytek, sanitární keramiku, textilní materiál


Co zde nelze odložit:

stavební suť, výkopovou zeminu, odpad z podnikatelské činnosti, pneumatiky, nebezpečné odpady (barvy, ředidla aj.), akumulátory, elektrotechnický odpad – tento odpad odkládejte při podzimním nebo jarním mobilním svozu nebezpečných odpadů

 

 

Bližší informace podá V. Němeček, mob. 724 178 627