Informace k připojování nemovitostí na novou kanalizační síť a ČOV PDF Tisk Email

 

Vážení spoluobčané,

 

rádi bychom Vás tímto informovali a oznámili Vám, že provozovatelem kanalizace a ČOV v obci České Meziříčí bude od 1. 10. 2014 společnost Technické služby České Meziříčí s.r.o.

 

Na základě uzavřené nájemní smlouvy s majitelem kanalizace obcí České Meziříčí budou Technické služby zajišťovat kompletní služby a činnost související s odkanalizováním a čištěním odpadních vod pro obec České Meziříčí, v souladu s potřebami provozu, zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a vyhláškou 428/2001, v platných zněních.

 

Dne 30. 9. 2014 proběhlo předání stavby kanalizace a ČOV zhotovitelem a převzetí zástupci obce. V předávacím protokolu byly uvedeny závady nebránící provozu, s tím, že budou dle vyjádření zhotovitele odstraněny do 10ti dnů.

 

Následně proběhla obhlídka zástupce vodoprávního úřadu a dalších neopomenutelných účastníků, kteří posoudili stavbu vzhledem k podané žádosti o uvedení do zkušebního provozu. Obhlídka proběhla s kladným výsledkem a následně bylo vydáno kladné stanovisko k zahájení zkušebního provozu.

 

Od tohoto data je možné začít připojovat jednotlivé nemovitosti na novou kanalizační síť a ČOV. Žádáme všechny dotčené občany, aby připojili své nemovitosti v co možná nejbližším termínu , aby bylo možné zahájit provoz kanalizace a následné čištění . Pro správnou funkci ČOV bude zapotřebí napojit co nejvíce nemovitostí.

 

Vypouštění odpadních vod do kanalizace v období zkušebního provozu (10/2014 – 6/2015) nebude fakturováno.

 

Zpoplatnění vypouštěných odpadních vod do obecní kanalizace bude zahájeno po ukončení zkušebního provozu kanalizace a ČOV a to od 1. 7. 2015.

 

Rádi Vám veškeré Vaše dotazy, týkající se informací o připojení, smlouvách a činnosti týkající se provozu kanalizace a ČOV v obci České Meziříčí, zodpovíme na obecním úřadě, případně kontaktujte stanovené kontaktní osoby:

 

Ing. Jan Rejchrt, obec České Meziříčí, tel: 602 790 359, email: rejchrt@ceskemezirici.cz


Kamil Marinica, IVK Group, s.r.o., tel: 603 554 885, email: marinica@ivkgroup.cz


Ing. Miloš Machút, odpovědný zástupce provozovatele, tel.: 602 152 799

email: milos.machut@centrum.cz

 

 

Ing. Jan Rejchrt