BIOODPADY PDF Tisk Email

Organizace svozu bioodpadů v obci České Meziříčí

 

Od začátku roku 2015 platí vyhláška k novele zákona o odpadech, podle které je obec povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu, a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října. Bioodpad tvoří až polovinu komunálního odpadu, vzniká z údržby veřejné zeleně a soukromých zahrad a tvoří ho posekaná tráva, listí, květiny, plevel, zbytky rostlin, slabé odřezky stromů a keřů, štěpka, spadané ovoce apod. K soustřeďování tohoto bioodpadu umístila obec volně přístupné kontejnery o objemu 6, 9 m3 v těchto místech:

 

v ulici Záhumenská u VAKu
v ulici Nerudova u obecního domu čp. 380
v ulici Bož. Němcové u Obecního úřadu naproti Hlouškovým čp. 59
ve Skršicích u bývalé prodejny
na parkovišti v lokalitě V poli


Kontejnery budou do těchto míst přistaveny každý čtvrtek, odvoz proběhne v pondělí. Důrazně žádáme občany, aby do těchto kontejnerů neumisťovali jiný odpad, než je uveden na tabulkách u kontejnerů. Doufáme, že svou kázní přispějete k bezproblémovému provozování svozu bioodpadů.