Kolaudační souhlas na kanalizaci a ČOV PDF Tisk Email 

Vážení spoluobčané,


dne 18.8.2015 se uskutečnila prohlídka dokončené stavby vodního díla Kanalizace a ČOV České Meziříčí  1. etapa za účasti zástupce MÚ Dobruška, odboru výstavby a životního prostředí, Ing.Davida Bašeho, s tímto stanoviskem:

 

Po shlédnutí stavby a předložených dokladů nebyly při kontrolní prohlídce zjištěny žádné závady ani nedostatky, které by bránily bezpečnému provozování vodního díla. Z tohoto důvodu souhlasíme s uvedením vodního díla České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa - do trvalého provozu.


Během zkušebního provozu, jehož účelem bylo správné nastavení technologie čerpacích stanic a ČOV, byly zjištěny některé závady a nedostatky, které se v jeho průběhu podařilo odstranit. V současné době je kanalizace i čistírna odpadních vod plně funkční (dle realizační projektové dokumentace). Bohužel nebylo možné vzhledem ke stavu stávajících kanalizačních stok v ulicích Al. Jiráska a Nerudova provést napojení nemovitostí dle projektové dokumentace (vyřazení stávajících předčišťovacích zařízení). Z tohoto důvodu bude během září vypsáno výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kanalizační stoky D2, D2-1, D2-2 (ulice Al. Jiráska, Nerudova), která bude napojena na novou stoku v ulici Jul. Fučíka.

Ing. Jan Rejchrt, místostarosta

Vyjádření MÚ DobruškaVyjádření MÚ Dobruška