Oslavy 120 let obecní knihovny se vydařily PDF Tisk Email

Historie:
Dne 1. prosince 1895 byla v hostinci U Zeleného stromu pana Josefa Marla v Českém Meziříčí založena „Čtenářská beseda“. Hlavní náplní činnosti bylo půjčování knih a časopisů, ale také přednášky, zábavy a výlety. Trochu kuriózně zní ale další činnosti, jako byla koupě strojených hnojiv pro své členy-rolníky, koupě stroje na čištění obilí a strojku na setí jetele, společný nákup domácích potřeb či pojištění hovězího dobytka. To vše nesla tehdejší doba a potřeby společnosti. Členové se rovněž pyšnili kovovými klubovými odznaky. Další zajímavostí je, že v roce 1897 se stal čestným členem i spisovatel Svatopluk Čech.


Současnost:

V sobotu 7. listopadu 2015 vpodvečer se v Obecní knihovně v Českém Meziříčí uskutečnila oslava k příležitosti 120. výročí založení knihovny, pokračovatele Čtenářské besedy.

Slavnostní podvečer probíhal v budově obecního úřadu, kde naše knihovna i sídlí. Začátek byl v poklidném duchu v zasedací místnosti, kde byla instalována výstava fotografií „České Meziříčí mýma očima“, i výstava obrazů a řezbářských děl pana Petra Stančíka st. z Dobrušky. Naše pozvání přijal i jeho syn, Petr Stančík ml., který v dubnu tohoto roku obdržel ocenění Magnesia Litera v oblasti prózy za svou knihu Mlýn na mumie. Dvojici mužů z rodu Stančíků doplnila výtvarnice, řezbářka, betlémářka a ilustrátorka knih paní Jarmila Haldová ze Sedloňova.

Po přivítání hostů i návštěvníků knihovnicí Janou Čížkovou a starostou M. Žďárkem následovalo hudební okénko Jaroslava Čížka a poté jsme se přesunuli do klubovny místních Důchodců od Dědiny, kde bylo připraveno pro všechny pohoštění. Pan spisovatel se ujal autorského čtení ze svých knih, a i když nás zradila technika a světlo nesvítilo, poradili jsme si malou lampičkou, svíčkami po stolech a hned byla i atmosféra kouzelnější.

Když pan Stančík dočetl a dopovídal, přišla řada i na paní Haldovou. Povyprávěla nám nejen o své práci, ale i bohatých životních zážitcích malířky a řezbářky.

Po celou dobu byla volně přístupná i knihovna, kde byla k nahlédnutí nejen pamětní kniha Čtenářské besedy, ale i spousta zajímavých starých knih, které opatrujeme jako oko v hlavě.

Moc děkujeme všem, kteří se účastnili oslav naší knihovny - ať z řad našich drahých hostů, tak i návštěvníků, kterých se sešlo překvapivě velké množství. Bylo to jedním slovem báječné a doufáme, že si lidé odnesli jen samé pozitivní dojmy. Budeme se na Vás těšit při nějaké z dalších akcí, které v knihovně pořádáme.

-jstep-

Foto z akce >>>

Foto tvorba >>>