Informace o nádobách na bioodpad PDF Tisk EmailInformace pro občany, kteří si objednali kompostér nebo popelnici na bioodpad: Objednané nádoby se budou vydávat ve středu 23. nebo 30. března na farském dvoře na základě podepsané smlouvy o výpůjčce u paní Kubíčkové na obecním úřadě. Kdo si ještě nestihl nádoby na bioodpad objednat, může tak učinit u paní Kubíčkové na OÚ osobně nebo telefonicky na čísle 494 661 020, popř. e-mailem na adrese info@ceskemezirici.cz