Historie spolku PDF Tisk Email

Včelaři na Meziříčsku


Včelařství v Meziříčí a okolí bylo v minulosti úzce spojeno s místní obecnou školou, vzděláváním žáků a jejími učiteli. Nadšeným včelařem byl řídící učitel Josef Roušar, který na zdejší škole působil v letech 1884 – 1920 a mezi jinými aktivitami šířil i včelařskou osvětu v obci a okolí. Například v  létě roku 1899 pořádala obecná škola přednášku o včelařství pro „Zimní hospodářskou školu v Opočně“, přičemž jim pan řídící učitel Roušar věnoval (jak praví kronika) jeden roj z místního školního včelína. Mezi včelaře patřili i ctihodní zakladatelé Sokola. Na snímku z roku 1898 je první starosta Sokola br. Karel Hrnčíř, mlynář, vyfocen v místě jeho zahrady, kde sokolové poprvé cvičili na hrazdě umístěné před úlem mezi švestkami. V zápisech místní kroniky se dočteme, že v roce 1890 bylo v Meziříčí 49 úlů, v roce 1901 již 90 úlů a následně v roce 1934 je udáváno 24 členů včelařského spolku se 134 úly. Dne 26.listopadu1905 založili včelaři Opočenského okresu na popud Josefa Králíčka z Přepych Včelařský spolek, jehož součástí byli i včelaři z Meziříčí. Ti se osamostatnili v roce 1919, jak je patrné ze Včelařského kalendáře z roku 1928. Zde je Meziříčí vedeno pod pořadovým číslem 177 v "Zemském ústředí spolků včelařských pro Čechy v Praze". V té době byl předsedou, uváděným ve Včelařském kalendáři, pan učitel V. Poledne, jednatelem byl V. Králíček a spolek měl 39 členů.

 

Mlynář K. Hrnčíř před svým úlem Učitel Roušar s dětmi před starou školou


Kurs domácí výroby medového pečiva byl uspořádán
v Meziříčí v Čechách ve dnech 5. -7. prosince 1932 v Sokolovně za vedení odborné učitelky sl. Miroslavy Šubrtové z Nahořan při účasti 30 dam.Po krátkém proslovu předsedy př. K. Hrnčíře a po předběžném vysvětlení sl. Šubrtové o významu medu a jeho upotřebení přikročeno k praktické přípravě různých druhů perníků a dortů. Vyrobeno mnoho rozmanitých a vkusných sladkostí, které byly při výstavce 11. prosince částečně rozprodány. Pořadatelé i kursistky srdečně děkují učitelce sl. M. Šubrtové za vzorné a svědomité vedení kursu, dále pí. M. Hrnčířové, sl. M. Němečkové
a Il. Steinlaufové za obětovaou spolupráci při kursu a výstavce. V. Králíček, jednatel.
Český včelař, 1932
Včelařský kalendář z r. 1928

Úly p. Hubáčka