Noc sokoloven 11. 9. 2015 PDF Tisk Email

 

Noc sokoloven a Rok sokolské architektury


Bez jakékoliv nadsázky lze říct, že snad žádná organizace na světě nevytvořila tak rozsáhlou síť sportovních zařízení, využívaných i ke společenskému a kulturnímu dění, jako Československá, resp. Česká obec sokolská. Tělocvičné jednoty Sokol vybudovaly, za finančního i pracovního přispění svých členů, stovky sokoloven po celé zemi, které patří k architektonickým skvostům mnoha obcí a měst. Stavba těchto objektů stála často nezměrné úsilí našich předků, kteří z vlastních zdrojů a svépomocí tyto stavby budovali.

K Roku sokolské architektury proběhla v rámci projektu SokolGym 2015 ve více než 70 sokolovnách celorepubliková akce s názvem „Noc sokoloven“, která si dala za cíl připomenout a zpřístupnit tyto budovy. Také naše TJ České Mezíříčí se k této akci připojila.

 

Připravili jsme pro veřejnost výstavku o historii a současnosti TJ, prohlídku sokolovny s průvodcem, pestrou ukázkovou hodinu pro děti s využitím nářadí, cvičební hodinu kondičního a zdravotního cvičení a workshopy stolního a soft tenisu. V malém sále sokolovny byly také připraveny pro zájemce stolní a deskové hry. Návštěvníků akce sice nebylo mnoho, ale hlavně děti si „Noci sokoloven“ užily nejvíce. Po zdařilé cvičební hodině si všichni zahráli stolní hry a večer statečně absolvovali stezku odvahy. Ještě v pozdních večerních hodinách se nespalo a děti dlouho hrály veselé hry. Nocování v sokolovně proběhlo bez problémů a ráno na nás čekala dobrá snídaně. Poděkování za občerstvení a pomoc patří také maminkám našich dětí, které napekly štrůdl a makovník, připravily chlebíčky, dostatek pití a množství dobrého ovoce a hlavně pomohly při cvičení.

 

Velkým přínosem akce bylo stmelení dětského kolektivu a zájem nových členů, které rádi uvítáme.

Jana Piskáčková