Multifunkční hřiště za ZŠ slavnostně otevřeno - foto PDF Tisk Email

V neděli 24. června 2018 bylo slavnostně uvedeno do provozu nové multifukční hřiště při Základní škole. Za účasti ministryně pro místní rozvoj ČR K. Dostálové, ředitelky KÚ Hradec Králové, starostů okolních obcí a ORP Dobruška, zástupců zhotovitelů, sponzorů a dalších hostí bylo dílo přestřižením pásky předáno do užívání žákům naší školy a místním sportovcům.
Celkové náklady dosáhly cca 6,5 mil. Kč, z toho 3,7 mil. Kč činila dotace z MMR, 1 mil. Kč byl finanční příspěvek firmy Tereos TTD Dobrovice a zbývající částku zajistila obec.
Generálním dodavatelem stavby byla firma CALYPSO GROUP s.r.o. Pardubice, subdodavatelé AGROSTAV Pardubice, STRABAG a ZBA GeoTech s.r.o.

FOTO Z AKCE: