Ministerstvo zemědělství - Dotazník pro občany - plánování v oblasti vod PDF Tisk Email

Ministerstvo zemědělství prosí občany o vyplnění krátkého dotazníku. Termín na vyplnění je do 10. 9. 2018. Výsledky dotazníku pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.