Také letos se akce Noc sokoloven vydařila - 21.9.2018 PDF Tisk Email

 

Česká obec sokolská letos pořádala v pátek 21. 9. 2018 již po čtvrté celorepublikovou akci NOC SOKOLOVEN. V loňském roce se této akce zúčastnilo téměř 100 jednot. Česká obec sokolská považuje Noc sokoloven za jednu ze stěžejních akcí, která je směřována k nesokolské veřejnosti a svojí povahou má velký mediální potenciál. Hlavní myšlenkou letošní akce bylo strávit v sokolovně večer či celou noc tak, že stávající sokolové si s sebou přivedli další kamarády.

Noc sokoloven je jako v loňském roce součástí týdenního programu Sokol spolu v pohybu a v letošním roce jsou navíc oba tyto programy zařazeny do celoevropského programu Evropský týden sportu.

 

Noc sokoloven v Českém Meziříčí

Noc sokoloven se stala v naší tělovýchovné jednotě už tradicí, na kterou se těší a pečlivě připravují všechny děti.Také letos byla účast velká. Zúčastnilo se 40 dětí, jejich kamarádi a mnoho rodičů. Bohatý program noci jsme zahájili vyzkoušením nových frisbee a společnou fotkou před hlavní budovou naší historické sokolovny. Správce sokolovny nás pak provedl všemi jejími prostorami a zajímavými zákoutími. Přestože se výrazně ochladilo, všichni se poté pořádně zapotili při společné cvičební hodině a zima nám nebyla ani při noční dobrodružné výpravě a strašidelné stezce odvahy, kterou připravily starší děti. Pozdní večerní svačinku obstarali rodiče a všem přišla vhod.

Největším každoročním dětským potěšením Noci sokoloven je budování pelíšků a složitých nočních příbytků z nářadí, žíněnek a z náčiní naší nářaďovny - letos to byly architektonické skvosty. Noc sokoloven končila některým dětem až k ránu, a přesto nebyl nikdo unavený.

Nocí sokoloven a nácvikem sletových skladeb Siluety a Děti, to je věc, jsme také chtěli přispět k celorepublikovým oslavám vzniku Československé republiky. A povedlo se! Cvičili jsme v Praze a prožili jsme báječnou Noc sokoloven.

Jana Piskáčková, cvičitelka