Upozornění - odběry povrchových vod PDF Tisk Email
Čtvrtek, 25 Červenec 2019 11:20


Upozorňujeme občany, že vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a minimálním průtokům vody v korytech vodních toků ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška, odpovídajícím hydrologickému suchu, vodoprávní úřad upozorňuje fyzické i právnické osoby, že za této situace nelze odběry povrchových vod realizovat (nevztahuje se na odběry povrchových vod za účelem výroby pitné vody pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou).