Benefiční koncert v kostele 12..1. PDF Tisk Email

Den předobrý přejem!

V neděli bude soubor, jehož sbormistrem jest Karel Vik, a jenž název VoxHumana Semper nosí, hráti a zpívati ku potěše a duchovnímu povznesení obyvatel českomeziříčských i přespolních. Výtěžek události této věnován bude na fary obnovení, bychom se tam za účelem rozličného duchovního povzbuzování vzájemného scházeti mohli. Kdož by rád byl tóny gamby, arciloutny, houslí, fléten a hlasů našich oblažen, případně na účel zmíněný přispěti by za vhodné uznal, nechť se v podvečer 12. dne měsíce tohoto na 17. hodinu do chrámu svaté Kateřiny v naší obci dostaviti ráčí.

S přáním pevného zdraví Vašeho a žehnání Vám Božího hojného vyprošuje

VoxHumana Semper