Brambory PDF Tisk Email
Brambory
Zaměstnanci, akcionáři a propachtovatelé pozemků společnosti ZEMSPOL
České Meziříčí, a.s., kteří mají zájem o brambory se mohou hlásit ve středisku
Suška České Meziříčí v kanceláři evidence půdy u paní Vošvrdové od 2.3.2020
do 13.3.2020 Telefonní číslo 733 187 045.
Cena za 1 ár je Kč 1000,-, platí se hotově nebo srážkou z pachtovného při
podpisu objednávky, objednávka je závazná.
V Českém Meziříčí dne 25.2.2020