Aktuální informace a pokyny k nakládání s odpady PDF Tisk Email


Dle pokynů Ministerstva životního prostředí a Státního zdravotního ústavu by měly domácnosti v karanténě veškerý odpad (včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu! Pro domácnosti, které nejsou v karanténě, nebo nejsou přímo infekční, se nic, ani v třídění odpadů, nemění.

Svozy odpadů zůstávají nezměněny a probíhají dle svozového kalendáře.


V případě, že bude v naší obci potvrzeno onemocnění COVID 19, bude obec jednat se svozovou firmou, jakým způsobem a v jakých termínech bude infekční odpad svážen a odstraňován.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pokynů.