PROSBA OD MYSLIVCŮ PDF Tisk Email

Vážení spoluobčané ,chodci, chodkyně, běžkyně , běžci …pejskaři. Myslivecký spolek České Meziříčí se na vás obracím s prosbou opatrnosti a obezřetnosti při vašem pohybu v přírodě v polích, lesích okolí naší obce .Přichází období pro přírodu nejcitlivější , období kladení mláďat ,hnízdění bažantů, koroptví a ostatních ptáků. Tito kamarádi pro svoji reprodukci potřebují klid a každé jejich vyrušení neomaleným pohybem či vyrušení volně pobíhajícím pejskem je smrtelné…a třeba úprkem splašené zvěře již několikrát došlo k usmrcení srnek i srnců a to je nevratná škoda. Chápeme, že váš častý pohyb v přírodě je dán situací vyvolanou koronavirem a péčí o vaše zdraví ale nemůže to být na úkor života zvěře v naši honitbě. Prosím buďte ohleduplní v této nehezké době i ke svému okolí – přírodě.