ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ MEZIŘÍČÍ PDF Tisk Email

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR situace vyžaduje:

1. Organizovat zápisy do mateřských škol bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

2. Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovujeme období v rozmezí od 2. 5. 2020

do 7. 5. 2020.

3. Všechny informace jsou uvedeny na webových stránkách školy www.mscm.cz nebo je možné

schůzku předem domluvit na telefonním čísle 733642175 u ředitelky školy.