Svoz jedlých olejů a tuků PDF Tisk Email

Svozová firma Marius Pedersen bude přebírat od občanů jedlé oleje a tuky v PET lahvích (max. 2litrové láhve, aby se vešly do boxu). Postačuje, aby občan naplněnou PET lahev s jedlým olejem položil na víko nádoby (popelnice) připravené ke svozu. Vozidlo má vždy speciální sběrný box, aby se láhve s olejem nemíchaly dohromady s ostatními odpady. Je potřeba, aby se na PET lahev lihovou fixou napsalo ČM, popřípadě České Meziříčí ( pro evidenci)
Upozorňujeme, že nádoba s olejem musí být vždy pevně uzavřená šroubovacím uzávěrem a musí jít o jedlý olej a tuk (nikoliv olej motorový, apod.)!