Hlášení 16. 9. 2020 PDF Tisk Email
Středa, 16 Září 2020 08:07Technické služby České Meziříčí s.r.o. vyzývají majitele nemovitostí v ulici Bož. Němcové k napojení nemovitostí na novou páteřní splaškovou kanalizaci. Přepojení musí být provedeno nejpozději do 31. 10. 2021. V případě dotazů kontaktujte p. Kopeckého na tel. č. 725 890 440. Všichni majitelé nemovitostí v ulici Bož. Němcové obdrží bližší informace do poštovních schránek.


Firma Marius Pedersen provede v naší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů v sobotu 26. září 2020 ve Skršicích od 8 do 8:25 hod., v Českém Meziříčí u Zohornů v ulici Julia Fučíka od 10:15 do 10:40, u kina od 10:45 do 11:10 a u Štěpařů v ulici Bož. Němcové od 11:15 do 11:40. Více informací  naleznete na webových stránkách obce a na plakátech na výlepových plochách.Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás, zda byste se nechtěli přihlásit jako náhradníci do funkce člena okrskové volební komise pro volby do krajského zastupitelstva a doplňující volby do Senátu Parlamentu ČR, které se budou konat 2. a 3. 2020 a případné 2. kolo senátních voleb 9. a 10. 10. 2020. Bližší informace a přihlášky na tel. 494 661 121 nebo e-mailu ctvrteckova@ceskemezirici.cz.


Obec České Meziříčí a Důchodci od Dědiny o.s. ve spolupráci s Diakonií Broumov vyhlašují sbírku ošacení a dalších potřeb, která se uskuteční v pondělí 5. října 2020 od 14:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Do sbírky můžete přispět veškerým nepoškozeným oblečením a jinými věcmi, jejichž výčet naleznete na webových stránkách obce a na plakátech. Věci odevzdávejte zabalené v igelitových pytlích. Děkujeme za Vaši pomoc.