Hřbitov - inzerce PDF Tisk Email

Chcete zrušit pronájem hrobového místa na hřbitově v Českém Meziříčí a potřebujete prodat hrobové zařízení (hrobku, urnový nebo klasický hrob), které na místě máte umístěné? Váš inzerát je možné zveřejnit na webových stránkách Obce České Meziříčí. Pokud s prodejem chcete převést i nájem hrobového  místa na jinou osobu, je potřeba u správce pohřebiště zažádat o převod nájmu a zároveň doložit smlouvu nebo dohodu o převodu vlastnických práv k hrobovému zařízení. Formulář pro převod nájmu je Vám k dispozici v kanceláři správce pohřebiště (na obecním úřadě České Meziříčí) nebo si ho můžete stáhnout z webových stránek Obce České Meziříčí.


Formulář pro převod nájmu hrobového místa:


Převod nájmu hrobového místa - žádostPřevod nájmu hrobového místa - žádost