Připojení kanalizace PDF Tisk Email

Technické služby České Meziříčí s.r.o. vyzývají majitele nemovitostí v ulici Bož. Němcové k napojení nemovitostí na novou páteřní splaškovou kanalizaci. Přepojení musí být provedeno nejpozději do 31. 10. 2021. V případě dotazů kontaktujte p. Kopeckého na tel. č. 725 890 440. Všichni majitelé nemovitostí v ulici Bož. Němcové obdrží bližší informace do poštovních schránek.