Omezení průjezdu komunikace - Malé Meziříčí PDF Tisk Email

S ohledem na zahájené práce na stavbě modernizace silnice II/308 v úseku České Meziříčí (za křižovatkou Malé Meziříčí - Vrtáček) - směr Rohenice, dochází k omezení průjezdu v daném úseku. V současné době je prováděno frézování vozovky, provoz je řízen světelnou signalizací a přechodným dopravním značením. V tomto úseku je třeba věnovat vzhledem k dopravnímu opatření a pohybu mechanizace zvýšenou pozornost. Následně budou pracovní místa včetně stanovených úseků označena příslušným přechodným značením. Pokládka asfaltového krytu se předpokládá v termínu od 4. do 8. října 2010, objízdná trasa bude vedena obousměrně přes České Meziříčí.

Děkujeme za pochopení.