Hlášení z obce PDF Tisk Email

V pondělí 21. 2. 2022 ve 14 hodin se u OÚ bude prodávat ovoce a zelenina z Dolan.


VOSPOL Přepychy pořádá prodej slepic a kohoutů na masné účely. Cena je 25 Kč/kg živé váhy. Prodejní dny: 9. – 19. 2. 2022 od 13 do 15 hodin každý den.


Poplatky za svoz odpadů a za psy pro letošní rok je možné hradit hotově nebo platební kartou v pokladně obecního úřadu v úředních dnech pondělí a středu od 8 do 11:30 a od 12:30 do 17 hodin. Poplatek za svoz odpadů činí 400 Kč na osobu a poplatek za psa 100 Kč. Splatnost obou poplatků je 30. dubna 2022.


Obec České Meziříčí zveřejňuje záměr na pronájem nebytových prostor pro provozování cukrárny a rychlého občerstvení. Jedná se o prostory cukrárny v přízemí budovy čp. 188 v ulici Osvobození v Českém Meziříčí. Minimální nájemné činí 228 Kč/m2/rok. Zájemci mohou předložit své nabídky s podnikatelským záměrem a výší nabízeného nájemného nejpozději do 23. 2. 2022 do 12 hodin na podatelnu obecního úřadu v zalepené obálce označené „záměr č. 1/2022“.


Firma Svoboda Lučice bude prodávat v sobotu 5. března 2022 v 12.40 hodin u OÚ nosné kuřice, stáří 17 týdnů, cena 185 Kč/kus, barva červená a černá. Objednání je možné na  tel. čísle 569 489 358 nebo e-mailem svoboda.lucice@seznam.cz.