Mateřská škola PDF Tisk Email

Oficiální internetové stránky: www.mscm.cz

Ředitelka školy: Jana Černá
Adresa: Osvobození 250
Telefon: 494 661 101
E-mail: vychova@tiscali.cz
Provozní doba: 6:15 - 16:00 h


Charakteristika školy:

Mateřská škola je třítřídní, její prostředí vybízí k rodinnému způsobu výchovy dětí s maximálně individuálním přístupem k dítěti. Třídy jsou pojmenovány: Beruška a Kuřátka. Děti jsou ve třídách rozděleny podle věkových skupin, sourozenci jsou ponecháni pohromadě. Třídy jsou pěkně zařízeny a vybaveny hračkami. Ve třídách je několik útulných koutků pro soukromí dětí. Zahrada, která přísluší k MŠ, je vybavena zahradními domečky, průlezkami a velkým pískovištěm. Je zde vybudováno dopravní hřiště.

 

Vzděláva činnost:

Práce probíhá podle školního vzdělávacího programu, týdenní plány jsou doplňovány novými obrázky, básněmi, písněmi a jiným materiálem. Šatny a třídy jsou zdobeny k probíraným tématům. Cíle jsou plněny formou her, poznáváním a individuální prací. Během roku děti dobrovolně navštěvují i některé kroužky, jako je výtvarný, hudební, ekologický a logopedický. Probíhá zde výuka anglického jazyka. Při spontánních činnostech je snahou chování dětí usměrňovat a vedou se ke kamarádství k ostatním. Při vzdělávacích činnostech je snahou vycházet z potřeb dítěte a zajistit příjemný a spokojený pobyt v MŠ. Smyslem práce je rozvíjet samostatnost a podrobovat osobnost dítěte, rozvíjet zájem dětí o práci, smysl pro povinnost, odpovědnost a dokončení započaté práce.

 

kladní filosofie:

Dát dítěti dobré základy do života i do vzdělání, zaměřit se na prožitkové učení, tématické a situační plánování. Získat a plně využívat poznatky o dítěti. Úzkou vazbou s rodiči umožní všem dětem optimálně rozvinout vstřícný a pozitivní vztah ke světu. Co dítě z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé.