Mateřská škola PDF Tisk Email

WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY: www.mscm.cz

Ředitelka školy: Jana Černá
Adresa: Osvobození 250, České Meziříčí 517 71
Telefon: 494 661 101, 733 642 175
E-mail: cerna.mscm@seznam.cz
Provozní doba: 6:00 - 16:00 h

Charakteristika školy:

Naše příspěvková organizace je právním subjektem od 1.1.2003. Jejím zřizovatelem je Obec České Meziříčí. Cílová kapacita MŠ je 98 dětí. Stravování zajišťuje školní jídelna s kapacitou 110 stravovaných osob a je součástí MŠ.

 

Vzděláva činnost:

Práce probíhá podle školního vzdělávacího programu: "KDO CHCE POZNAT CELÝ SVĚT, PŮJDE S NÁMI TAM I ZPĚT." V naší MŠ se snažíme zajistit pocit bezpečí a jistoty a zároveň se přispůsobovat životu s ostatními dětmi. Snažíme se, aby práce na MŠ směřovala k dobré úrovni výchovně vzdělávací práce, nadále udržovala stejnou kvalitu sředškolního vzdělávání, aby byly děti připraveny, jak na vstup do školy, tak i do života. Vážily si vlastní práce, ale i práce druhých, měly pěkný vztah k přírodě a chránily si své zdraví. Směr rozvoje výchovné činnosti zaměřujeme na zdravý životní styl (Zdravá mateřská škola), dopravní a ekologickou výchovu.

 

 

kladní vize:

Cílem školy je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozené výchovy. Naučit děti základním schopnostem a vybavit je dovednostmi důležitými pro celý další život.