Hlášení 10. 1. 2023 PDF Tisk Email
Úterý, 10 Leden 2023 00:00


V sobotu 7. ledna 2023 proběhla tříkrálová sbírka 2023, při které bylo vybráno celkem 63038 Kč, z toho 1831 Kč se vybralo při nedělním podávání tříkrálovské polévky. Výtěžek půjde na lůžkový hospic ve Střežerách. Všem dárcům děkujeme za příspěvky.


Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče bydlící v Českém Meziříčí je volební místnost v budově OÚ, Bož. Němcové 61 a ve volebním okrsku č. 2 pro voliče bydlící v části obce Skršice a Tošov je volební místnost v budově bývalé školy ve Skršicích, Skršice 13.


 

Sbor dobrovolných hasičů České Meziříčí zve své členy a jejich rodinné příslušníky na valnou hromadu, která se koná v pátek 13. ledna 2023 od 18.30 hodin v hasičské zbrojnici.