Hlášení 12. 1. 2023 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 12 Leden 2023 00:00


Sbor dobrovolných hasičů České Meziříčí zve své členy a jejich rodinné příslušníky na valnou hromadu, která se koná v pátek 13. ledna 2023 od 18.30 hodin v hasičské zbrojnici.


MUDr. Matoušek bude mít ve dnech 19. a 20. ledna 2023 dovolenou. Sestra bude v ordinaci přítomna pouze ve čtvrtek 19. ledna. Akutní stavy ošetří MUDr. Vojtová v Opočně.


Volba prezidenta České republiky se koná v pátek dne 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 pro voliče bydlící v Českém Meziříčí je volební místnost v budově OÚ, Bož. Němcové 61 a ve volebním okrsku č. 2 pro voliče bydlící v části obce Skršice a Tošov je volební místnost v budově bývalé školy ve Skršicích, Skršice 13.