Hlášení 14. 3. 2023 PDF Tisk Email
Úterý, 14 Březen 2023 08:08


Zaměstnanci, akcionáři a propachtovatelé pozemků společnosti ZEMSPOL České Meziříčí, a.s., kteří mají zájem o brambory, se mohou hlásit ve středisku Suška České Meziříčí v účetní kanceláři nebo v kanceláři evidence půdy u paní Vošvrdové nebo u pana Špačka od 20. do 31. 3. 2023. Telefonní číslo 733 187 045, 775 663 757. Cena za 1 ár je 1000 Kč, platí se hotově při podpisu objednávky v účetní kanceláři, objednávka je závazná.


Výzva pro rodiče dětí narozených od 16. září 2022 do 15. března 2023. Pokud máte zájem zúčastnit se „Vítání občánků“, které se bude konat 22. dubna 2023, přihlaste se na Obecní úřad tel. 494 661 121 nebo na email ctvrteckova@ceskemezirici.cz nejpozději do 27. března 2023.


Poplatky za svoz odpadů a ze psů je možné hradit v pokladně obecního úřadu v úředních dnech pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce. Splatnost poplatků je 30. 4. 2023.


Zápis do 1. ročníku ZŠ České Meziříčí se koná ve středu 5. dubna 2023, od 13.00 do 17.00 hodin v budově školy. Je možné si zarezervovat termín v on-line rezervaci na stránkách školy. Poprvé k zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. Podruhé k zápisu – tedy po odkladu školní docházky – přijdou děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. Vezměte s sebou rodný list dítěte, zákonní zástupci občanský průkaz. Tiskopisy k zápisu obdržíte před termínem zápisu v MŠ České Meziříčí, v MŠ Rohenice, v ZŠ České Meziříčí v kanceláři ředitele školy nebo přímo v dny zápisu v ZŠ České Meziříčí. Bližší informace k zápisu i k odkladu školní docházky naleznete na webových stránkách školy nebo Vám je poskytne vedení školy osobně, po předešlé domluvě.