Hlášení 20. 3. 2023 PDF Tisk Email
Pondělí, 20 Březen 2023 10:43


Důchodci od Dědiny a Obec České Meziříčí Vás zvou na besedu „Stará Meřič na fotografiích“ pana Tošovského a pana Ouhrabky. Beseda se uskuteční v zasedací místnosti obecního úřadu ve čtvrtek 23. března 2023 od 18 hodin. Fotografie zpracoval pan Víťa Němeček, vyprávět bude paní Jana Rejchrtová.


Výzva pro rodiče dětí narozených od 16. září 2022 do 15. března 2023. Pokud máte zájem zúčastnit se „Vítání občánků“, které se bude konat 22. dubna 2023, přihlaste se na Obecní úřad tel. 494 661 121 nebo na email ctvrteckova@ceskemezirici.cz nejpozději do 27. března 2023.


Poplatky za svoz odpadů a ze psů je možné hradit v pokladně obecního úřadu v úředních dnech pondělí a středu od 8 do 11.30 a od 12.30 do 17 hodin. Výše poplatků zůstává stejná jako v loňském roce. Splatnost poplatků je 30. 4. 2023.