Hlášení 19. 5. 2023 PDF Tisk Email
Pátek, 19 Květen 2023 11:55


Upozorňujeme nájemce hrobových míst na končící platnost nájemních smluv k hrobovým místům na hřbitově v Českém Meziříčí, které byly uzavřeny v roce 2013. Žádáme, aby se tito nájemci dostavili na obecní úřad v ČM – kancelář místních poplatků – k sepsání nové nájemní smlouvy. Při sepsání smlouvy se hradí poplatek za pronájem hrobového místa na 10 let dle platného ceníku zveřejněného na webových stránkách obce.


Důchodci od Dědiny zvou své členy na posezení s opékáním, které se uskuteční v úterý 23. května od 14 hodin na myslivně.